LOGO设计

服务简介:LOGO设计,纯文字、纯图案、文字+图案等类型LOGO设计

更新时间:11个月前

访问次数:184

详细介绍
类型价格(元)备注
纯文字10001.颜色要求:冷色为主/暖色为主/冷暖搭配/没有色彩限制                                                                 2.风格确定:传统稳重/时尚动感/热情亲和/民族特色/国际化风格                                                     3.需要突出的特点或者元素
纯图案1000
文字+图案1000
图文一体1000
手绘卡通1000